Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ολλανδία – Aναλυτικός Οδηγός Global Prep

Αν και μικρή σε μέγεθος, η Ολλανδία είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης με ιδιαίτερα ισχυρή θέση και παγκοσμίως. Συχνά θα την συναντήσουμε με το όνομα Ηolland όμως το επίσημο όνομα της είναι the Netherlands (Κάτω Χώρες) το όποιο προέρχεται από την ιδιαίτερη φύση της καθώς το ένα τέταρτο περίπου της έκτασης της … Continue reading Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ολλανδία – Aναλυτικός Οδηγός Global Prep